دانلود سوالات استخدامی شرکت ملی نفت ایران

ویژه آزمون استخدامی وزارت نفت سال 1403

سوالات استخدامی شرکت ملی نفت ایران

محتوای این بسته شامل:

 • 345 سوال ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه
 • 285 سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه
 • 450 سوال ریاضی و آمار مقدماتی به همراه پاسخنامه
 • 315 سوال فناوری اطلاعات به همراه پاسخنامه
 • 400 سوال معارف اسلامی به همراه پاسخنامه
 • 325 سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی به همراه پاسخنامه
 • 340 سوال هوش و استعداد تحصیلی به همراه پاسخنامه
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی رازی سال 89
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شیراز سال 87
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پارس جنوبی سال 87
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران سال 86
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پارس جنوبی سال 87 همراه با پاسخنامه
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز استانی سال 86 همراه با پاسخنامه
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز ایران سال 85 همراه با پاسخنامه
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز پارس جنوبی سال 84 همراه با پاسخنامه
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی گاز سال 83 همراه با پاسخنامه
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش نفت ایران سال 84 همراه با پاسخنامه
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت ملی پخش و پالایش نفت ایران سال 86 همراه با پاسخنامه
 • سوالات آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی سال 85 همراه با پاسخنامه

همراه با هدیه سوالات تخصصی ادوار گذشته همراه با پاسخنامه:

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مهندسی برق:

 • الکترونیک: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • الکترومغناطیسی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • تاسیسات الکترونیکی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مهندسی برق:

 • ریاضیات: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • مدارهای التکرونیکی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • ماشین های الکترونیکی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مهندسی برق:

 • کنترول خطی: ۱۰ سوال به همراه پاسخ
 • مدارهای التکرونیکی: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
 • مدارهای منطقی: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
 • ماشین های الکترونیکی: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
 • ریاضیات: ۱۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، حسابداری:

 • حسابداری مالی: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
 • حسابدرای صنعتی: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
 • حسابرسی: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
 • ریاضی و آمار: ۱۵ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، حسابداری:

 • حسابداری مالی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حسابدرای صنعتی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حسابرسی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • ریاضی و آمار: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • زبان تخصصی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، حسابداری:

 • حسابداری مالی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حسابدرای صنعتی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حسابرسی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • ریاضی و آمار: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • زبان تخصصی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، حقوق:

 • حقوق اساسی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق مدنی و تعهدات: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق بین الملی عمومی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق بین الملی خصوصی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • متون فقه: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، حقوق:

 • آیین دادرسی کیفری: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • آیین دادرسی مدنی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق جزایی عمومی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق جزایی اختصاصی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق اداری: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، حقوق:

 • آیین دادرسی کیفری: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • آیین دادرسی مدنی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق جزایی عمومی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق جزایی اختصاصی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق اداری: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق اساسی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، حقوق:

 • حقوق تجارت: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق مدنی و تعهدات: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق بین المللی عمومی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حقوق بین المللی اختصاصی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • متون فقه: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • زبان تخصصی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، عمران:

 • عمران: ۹۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، عمران:

 • عمران: ۷۵ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مدیریت:

 • مدیریت تولید: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • تئوری های مدیریت: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • مدیریت مالی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • بازاریابی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • مالیه عمومی و بودجه: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مدیریت:

 • مدیریت تولید: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • تئوری های مدیریت: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • مدیریت مالی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • بازاریابی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • مالیه عمومی و بودجه: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مدیریت:

 • اقتصاد خرد وکلان: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • زبان تخصصی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حسابداری دولتی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • تحقیق در عملیات: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • ریاضی و آمار: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مدیریت:

 • اقتصاد خرد وکلان: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • زبان تخصصی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • حسابداری دولتی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • تحقیق در عملیات: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • ریاضی و آمار: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مکانیک:

 • انتقال حرارت: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • ترمودینامیک: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • مکانیک سیالات ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • استاتیک مو مقاومت مصالح: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • ارتعاشات: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مکانیک:

 • انتقال حرارت: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • ترمودینامیک: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • مکانیک سیالات ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • استاتیک مو مقاومت مصالح: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • ارتعاشات: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مهندسی شیمی:

 • شیمی عالی کاردانی: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
 • مکانیک سیالات: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
 • ترمودینامیک: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
 • کنترول فرآیند و طراحی راکتور: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
 • انتقال حرارت: ۱۵ سوال به همراه پاسخ
 • انتقال جرم و عملیات واحد: ۱۵ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مهندسی صنایع:

 • مهندسی صنابع: ۳۰ سوال

نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت نفت، مهندسی نفت:

 • مهندسی نفت: ۱۰۰ سوال به همراه پاسخ

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی، کامپیوتر:

 • مبانی کامپیوتر: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • مدارهای منطقی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • برنامه نویسی: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • سیستم عامل: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • ذخیر و بازیابی اطلاعات: ۲۰ سوال به همراه پاسخ
 • ساختمان داده ها: ۲۰ سوال به همراه پاسخ

حجم فایل: 25.5 مگابایت           نوع فایل ها: PDF

بعد از پرداخت لینک دانلود نمایان و به ایمیل شما نیز ارسال می شود

مبلغ قابل پرداخت: 38 هزار تومان

از طریق فرم زیر می توانید نظر خود را برای ما بفرستید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *