دانلود سوالات عمومی و تخصصی دبیر علوم اجتماعی

سوالات عمومی و تخصصی دبیر علوم اجتماعی ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 98 محتوای این بسته شامل: سوالات عمومی: 550 سوال ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه 330 سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه 550 سوال ریاضی…