دانلود سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش

دانلود سوالات استخدامی نیروی هوایی ارتش ویژه آمادگی در آزمون سال 1403 محتوای این بسته شامل: 300 سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه 330 سوال زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه…

دانلود سوالات استخدامی نیروی زمینی ارتش

دانلود سوالات استخدامی نیروی زمینی ارتش ویژه آزمون سال 1403 550 سوال ادبیات فارسی به همراه جواب 330 سوال زبان انگلیسی به همراه جواب 550 سوال ریاضی و آمار مقدماتی به همراه جواب 490 سوال فناوری اطلاعات به همراه جواب 450 سوال معارف اسلامی به…

دانلود سوالات استخدامی نیروی دریایی ارتش

دانلود سوالات استخدامی نیروی دریایی ارتش ویژه آمادگی در آزمون استخدامی سال 1403 محتوای این بسته شامل سوالات زیر می باشد؛ 345 سوال ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه 285 سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه 450 سوال ریاضی و آمار…