دانلود سوالات استخدامی آتش نشانی ها ویژه آزمون سال 1400

دانلود سوالات استخدامی آتش نشانی ها ویژه آزمون سال 1400 محتوای این شامل جزوات و سوالات زیر می باشد: 300 سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه 330 سوال زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه 350 سوال ریاضی و…

دانلود سوالات استخدامی شهرداری ها ویژه آزمون سال 1400

دانلود سوالات استخدامی شهرداری ها ویژه آزمون سال 1400 محتوای این بسته شامل: 300 سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه 330 سوال زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه 390 سوال فن آوری اطلاعات همراه…