دانلود سوالات حسابداری ویژه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات حسابداری ویژه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ویژه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال 1400 محتوای بسته شامل: 325 سوال اصول حسابداری همراه با پاسخنامه 190 سوال حسابداری مالی همراه با پاسخنامه 180 سوال اقتصاد خرد و کلان همراه…

دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی رشته کامپیوتر و IT

دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی رشته کامپیوتر و IT ویژه آزمون سال 1400 محتوای این بسته شامل: 110 سوال پایگاه داده ها همراه با پاسخنامه 150 سوال ساختمان داده ها همراه با پاسخنامه 230 سوال شبکه های کامپیوتری همراه…

دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ویژه آزمون استخدامی سال 1400 محتوای این بسته شامل: 300 سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه 330 سوال زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه…