سوالات استخدامی کارشناس سخت افزار وزارت نیرو با پاسخنامه

سوالات استخدامی کارشناس سخت افزار وزارت نیرو با پاسخنامه ویژه آمادگی در آزمون وزارت نیرو سال 1402 محتوای سوالات عمومی: 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه…

دانلود دفترچه سوالات استخدامی وزارت نیرو

دانلود دفترچه سوالات استخدامی وزارت نیرو ویژه آمادگی در آزمون سال 1402 محتوای بسته: 550 سوال ادبیات فارسی با پاسخنامه 330 سوال زبان انگلیسی با پاسخنامه 550 سوال ریاضی و آمار مقدماتی با پاسخنامه 490 سوال فناوری اطلاعات با…