دانلود سوالات استخدامی دبیری زبان انگلیسی

دانلود سوالات استخدامی دبیری زبان انگلیسی ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1402 محتوای این بسته شامل: سوالات عمومی: 550 سوال ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه 330 سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه 550 سوال ریاضی و…

دانلود سوالات عمومی و تخصصی هنرآموز حسابداری

دانلود سوالات عمومی و تخصصی هنرآموز حسابداری ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1402 محتوای این بسته شامل: سوالات عمومی: 550 سوال ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه 330 سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه 550 سوال ریاضی…

دانلود سوالات عمومی و تخصصی هنرآموز کامپیوتر

سوالات عمومی و تخصصی هنرآموز کامپیوتر ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1402 محتوای این بسته شامل: عمومی: 345 سوال ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه 285 سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه 450 سوال ریاضی و آمار مقدماتی به همراه پاسخنامه…