دانلود سوالات استخدامی متصدی امور اداری-مالی

سوالات عمومی و تخصصی متصدی امور اداری-مالی ویژه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور سال 1403 محتوای بسته شامل: سوالات عمومی: 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه…

دانلود سوالات استخدامی کارشناس حقوقی، متصدی امور بانکی-حقوقی، متصدی امور ادارای-حقوقی

دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی دستگاه های اجرایی کشور ویژه شغل های کارشناس حقوقی، متصدی امور بانکی-حقوقی، متصدی امور ادارای-حقوقی ویژه آزمون سال 1403 مححتوای این بسته شامل: 390 سوال فنّاوری اطلاعات…