دانلود سوالات استخدامی متصدی امور بانکی – فناوری اطلاعات – سخت افزار

سوالات عمومی و تخصصی متصدی امور بانکی - فناوری اطلاعات - سخت افزار ویژه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 1402 محتوای این بسته شامل: مواد آزمون عمومی: 390 سوال فنّاوری اطلاعات…

دانلود سوالات عمومی و تخصصی متصدی امور بانکی

سوالات عمومی و تخصصی متصدی امور بانکی ویژه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 1402 محتوای بسته شامل: مواد آزمون عمومی: 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه…