دانلود سوالات عمومی و تخصصی هنرآموز کامپیوتر

سوالات عمومی و تخصصی هنرآموز کامپیوتر ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 97 محتوای این بسته شامل: عمومی: 345 سوال ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه 285 سوال زبان انگلیسی به همراه پاسخنامه 450 سوال ریاضی و آمار مقدماتی به همراه پاسخنامه…