سوالات استخدامی کارشناس سخت افزار وزارت نیرو با پاسخنامه

سوالات استخدامی کارشناس سخت افزار وزارت نیرو با پاسخنامه ویژه آمادگی در آزمون وزارت نیرو سال 1403 محتوای سوالات عمومی: 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه…

دانلود دفترچه سوالات استخدامی وزارت نیرو

دانلود دفترچه سوالات استخدامی وزارت نیرو ویژه آمادگی در آزمون سال 1403 محتوای بسته: 550 سوال ادبیات فارسی با پاسخنامه 330 سوال زبان انگلیسی با پاسخنامه 550 سوال ریاضی و آمار مقدماتی با پاسخنامه 490 سوال فناوری اطلاعات با…

دانلود سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی دستگاه های اجرائی کشور

دانلود سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی دستگاه های اجرائی کشور ویژه آزمون استخدامی سال 1403 با توجه به مواد آزمون شغل مسئول خدمات مالی در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور که…