سوالات استخدامی کارشناس سخت افزار وزارت نیرو با پاسخنامه

سوالات عمومی و تخصصی کارشناس سخت افزار ویژه آمادگی در آزمون وزارت نیرو سال 1397 محتوای سوالات عمومی: 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه 300 سوال زبان و…

دانلود دفترچه سوالات استخدامی وزارت نیرو

دانلود دفترچه سوالات استخدامی وزارت نیرو ویژه آمادگی در آزمون سال 97 محتوای بسته: 550 سوال ادبیات فارسی با پاسخنامه 330 سوال زبان انگلیسی با پاسخنامه 550 سوال ریاضی و آمار مقدماتی با پاسخنامه 490 سوال فناوری اطلاعات با…

دانلود سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی دستگاه های اجرائی کشور

سوالات عمومی و تخصصی دستگاه های اجرایی کشور شغل: مسئول خدمات مالی ویژه آزمون استخدامی سال 97 با توجه به مواد آزمون شغل مسئول خدمات مالی در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دستگاه های…

دانلود سوالات استخدامی امور مالی دستگاه های اجرایی کشور

سوالات عمومی و تخصصی خوشه امور مالی ویژه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور محتوای بسته: سوالات عمومی: 550 سوال ادبیات فارسی به همراه جواب 330 سوال زبان انگلیسی به همراه جواب 550 سوال ریاضی و آمار مقدماتی به…