سوالات استخدامی کارشناس سخت افزار وزارت نیرو با پاسخنامه

سوالات عمومی و تخصصی کارشناس سخت افزار ویژه آمادگی در آزمون وزارت نیرو سال 1398 محتوای سوالات عمومی: 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه 300 سوال زبان و…

دانلود دفترچه سوالات استخدامی وزارت نیرو

دانلود دفترچه سوالات استخدامی وزارت نیرو ویژه آمادگی در آزمون سال 98 محتوای بسته: 550 سوال ادبیات فارسی با پاسخنامه 330 سوال زبان انگلیسی با پاسخنامه 550 سوال ریاضی و آمار مقدماتی با پاسخنامه 490 سوال فناوری اطلاعات با…

دانلود سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی دستگاه های اجرائی کشور

سوالات عمومی و تخصصی دستگاه های اجرایی کشور شغل: مسئول خدمات مالی ویژه آزمون استخدامی سال 98 با توجه به مواد آزمون شغل مسئول خدمات مالی در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دستگاه های…