دانلود سوالات کارشناس تحلیل گر سیستم ویژه آزمون دستگاه های اجرایی کشور

سوالات عمومی و تخصصی کارشناس تحلیلگر سیستم ویژه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 1403 مواد آزمون عمومی: 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه 300 سوال زبان و…

دانلود سوالات استخدامی متصدی امور بانکی-فناوری اطلاعات-نرم افزار

سوالات عمومی و تخصصی متصدی امور بانکی-فناوری اطلاعات-نرم افزار ویژه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 1403 محتوای این بسته شامل: سوالات عمومی: 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه 350 سوال ریاضی و…