دانلود سوالات استخدامی متصدی امور بانکی – فناوری اطلاعات – سخت افزار

سوالات عمومی و تخصصی متصدی امور بانکی - فناوری اطلاعات - سخت افزار ویژه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 1403 محتوای این بسته شامل: مواد آزمون عمومی: 390 سوال فنّاوری اطلاعات…

دانلود سوالات استخدامی متصدی امور بانکی-فناوری اطلاعات-نرم افزار

سوالات عمومی و تخصصی متصدی امور بانکی-فناوری اطلاعات-نرم افزار ویژه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 1403 محتوای این بسته شامل: سوالات عمومی: 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه 350 سوال ریاضی و…