دانلود سوالات عمومی و تخصصی متصدی امور بانکی

سوالات عمومی و تخصصی متصدی امور بانکی ویژه آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال 97 محتوای بسته شامل: مواد آزمون عمومی: 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه…